نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات (سیستم)

 

این گرایش در دفترچه سال 96 همراه با گرایش مخابرات میدان در قالب گرایش «مخابرات» ارائه شده است.

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی - مدارهای الکتریکی 1 و 2 - الکترومغناطیس - سیگنال ها و سیستم ها)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند

مهندسی برق

(1مخابرات میدان و موج

-  تمامی رشته ها

(2مخابرات سیستم

منابع آزمون دکتری مهندسی برق کنترل

منابع آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97(

زبان انگلیسی:

استعداد تحصیلی:

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:

ریاضیات مهندسی:

-1 ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده

-2 متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

مدارهای الکتریکی 1 و 2:

1ـ نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه و تکمیل: دکتر پرویز جبه دار مارالانی انتشارات دانشگاه تهران

2ـ کتاب مدارهای الکتریکی دکتر هدتنی

-3رهیافت حل مسأله در مدارهای الکتریکی تألیف محمود دیانی

الکترومغناطیس:

-1 الکترومغناطیس میدان و موج، چنگ، ترجمه دکتر پرویزجبه دار مارالانی

-2 الکترودینامیک گریفیث

سیگنال ها و سیستم ها:

-1 سری شومز (DSP)

-2 سیگنال ها و سیستم ها، تألیف اپنهام، ایلن ویلنگی، ترجمه مهندس مجید ملکان و مهندس محمود دیانی


·         منابع آزمون دکترا مهندسی شیمیx

·         منابع آزمون دکترا هوافضاx

·         منابع آزمون دکترا هوش مصنوعیx

·         منابع آزمون دکترا وزارت بهداشتx

·         منابع آزمون دکترا پرستاریx

·         منابع آزمون دکترا پژوهش هنرx

·         منابع آزمون دکترا پیام نورx

·         منابع آزمون دکترا ژئومورفولوژی 96x

·         منابع آزمون دکترا ژنتیکx

·         منابع آزمون دکترا ژنتیک مولکولیx

·         منابع آزمون دکترا ژنتیک پزشکیx

·         منابع آزمون دکترا کارآفرینیx

·         منابع آزمون دکترا کارآفرینی 96x

·         منابع آزمون دکترا کامپیوترx

·         منابع آزمون دکترا کامپیوتر دانشگاه آزادx

·         منابع آزمون دکترا کتابداریx

·         منابع آزمون دکترا کشاورزیx

·         منابع آزمون دکترا کودکان استثناییx

·         منابع آزمون دکترا گفتار درمانیx

·         منابع آزمون دکترا گیاهان داروییx

·         منابع آزمون دکترا ی ادبیات فارسیx

·         منابع آزمون دکترای 1396x

·         منابع آزمون دکترای 96x

·         منابع آزمون دکترای آموزش زبان انگلیسیx

·         منابع آزمون دکترای ادبیات فارسیx

·         منابع آزمون دکترای برق قدرتx

·         منابع آزمون دکترای حسابداریx

·         منابع آزمون دکترای حسابداری 96x

·         منابع آزمون دکترای حقوق خصوصیx

·         منابع آزمون دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزادx

·         منابع آزمون دکترای داروسازیx

·         منابع آزمون دکترای دانشگاه آزادx

·         منابع آزمون دکترای روانشناسی بالینیx

·         منابع آزمون دکترای ریاضی کاربردیx

·         منابع آزمون دکترای زبان و ادبیات فارسیx

·         منابع آزمون دکترای سال 1396x

·         منابع آزمون دکترای صنایعx

·         منابع آزمون دکترای صنایع غذاییx

·         منابع آزمون دکترای عمران خاک و پیx

·         منابع آزمون دکترای فیزیولوژی ورزشیx

·         منابع آزمون دکترای مدیریتx

·         منابع آزمون دکترای مدیریت 1396x

·         منابع آزمون دکترای مدیریت ورزشیx

·         منابع آزمون دکترای مشاوره خانوادهx

·         منابع آزمون دکترای هنرx

·         منابع آزمون دکترای هوافضاx

·         منابع آزمون دکترای هوش مصنوعیx

·         منابع آزمون دکترای پرستاریx

·         منابع آزمون دکترای پرستاری وزارت بهداشتx

·         منابع آزمون دکترای پژوهش هنر